System lojalnościowy to moduł systemu humansoft Corax, który udostępnia nowoczesne narzędzia pozwalające przedsiębiorstwu utrzymać lub zwiększyć dotychczasową sprzedaż, a także wesprzeć proces budowania i pielęgnowania lojalności klientów firmy.
 
Posiada bogatą funkcjonalność pozwalającą utworzyć w systemie program lojalnościowy oparty na naliczaniu i gromadzeniu punktów z wykorzystaniem kart elektronicznych.
 
Umożliwia zdefiniowanie warunków naliczania punktów z zastosowaniem różnych sposobów punktacji dla poszczególnych towarów.
 
Naliczanie punktów może odbywać się na podstawie ilości zakupionego towaru, jego wartości netto lub brutto. Możliwe jest również zastosowanie mieszanego sposobu naliczania punktów, tj. opracowania globalnego systemu naliczania punktów od wartości nabytych towarów, a także zdefiniowania towarów z punktacją liczoną od zakupionej ilości.
 
Udostępnia również możliwość wymiany zgromadzonych punktów na prezenty oraz aktualizacji ilości posiadanych przez klienta punktów.
 
Prowadzi ewidencję prezentów rejestrując przyjmowane i wydawane gratis.
 
Dostarcza różnorodnych zestawień i raportów pozwalających na przykład uzyskać informacje na temat ilości zebranych punktów przez posiadacza karty oraz ilości wydanych dla niego prezentów.
 
Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi opcjami systemu humansoft Corax, a w szczególności z częścią handlowo-magazynową.
­