Książka Przychodów i Rozchodów – to rozwiązanie dla małych podmiotów gospodarczych prowadzących księgowość w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów. Umożliwia definiowanie w księdze własnych kolumn, które mogą dostarczać dokładniejszych informacji np. związanych z kosztami firmy, niż te czerpane ze standardowych kolumn księgi.
Mechanizmy automatyzujące procesy księgowe, które zawiera program, ułatwią i przyspieszą pracę.
 
Wybrane funkcjonalności rozwiązania – Książka Przychodów i Rozchodów
  • Automatyczne przenoszenie i księgowanie dokumentów pochodzących z części handlowo-magazynowej oraz list płac z modułu „Kadry i Płace HR” i amortyzacji z modułu „Środki trwałe”
  • Możliwość definiowania własnych zestawień w oparciu o dane z księgi
  • Definiowanie dodatkowych kolumn w księdze
  • Generator deklaracji PIT5 i PIT5L
­