Pakiet podstawowy – to główny moduł programu, wspierający firmę w obszarze zarządzania gospodarką materiałową, dystrybucją, zamówieniami własnymi i obcymi, sprzedażą towarów i usług, zakupami, promocjami a także kartotekami kontrahentów, artykułów, pracowników i innych podmiotów.
 
Umożliwia obniżenie kosztów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami a także podniesienie efektywności gospodarki zapasami. Poprzez automatyzację wielu czynności wykonywanych przez dział sprzedaży w znaczny sposób wpływa również na obniżenie kosztów w tym dziale, pozwalając skupić się na aktywnych działaniach pro-sprzedażowych.
 
Zawiera wiele sparametryzowanych i gotowych do użycia analiz związanych m.in. ze sprzedażą produktów, ich rentownością oraz analiz dotyczących klientów i dokonywanych przez nich zakupach. Dzięki uzyskanym z systemu statystkom firma otrzymuje wiedzę ułatwiającą podejmowanie właściwych decyzji związanych z dalszym jej rozwojem.
 
Program pozwala prowadzić efektywną gospodarkę finansami firmy udostępniając mechanizmy kontroli stanu rozrachunków z klientami i dostawcami. Przedsiębiorstwo dysponuje aktualnymi informacjami na temat przewidywanych terminów spływu należności oraz koniecznych płatnościach, co pozwala także czuwać nad płynnością finansową firmy.
 
System posiada generator rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7 i VAT7K ułatwiający comiesięczne lub kwartalne rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
 
Wybrane funkcjonalności Pakietu Podstawowego:
 • Obsługa wszystkich dokumentów biorących udział w procesie sprzedaży towarów i usług oraz ich zakupu
 • Definiowanie grup kontrahentów i grup asortymentowych
 • Kontrola limitu kredytu kupieckiego oraz warunków płatności kontrahenta
 • Możliwość przypisania kontrahentowi poziomów cen, zestawu rabatów, form i terminu płatności, limitu kredytu, akwizytora, trasy, oddziałów kontrahenta i osób do kontaktu
 • Możliwość podziału artykułów na typy: produkt, usługa, pozycja księgowa oraz rodzaje: towar, wyrób, surowiec/materiał, odpad
 • Alfanumeryczny symbol artykułów o definiowalnym formacie
 • Podstawowe jednostki miary wraz z możliwością wskazania jednostek pomocniczych
 • Rozbudowane analizy przy każdym kontrahencie i artykule
 • Obsługa dowolnej liczby magazynów (gospodarka magazynowa)
 • Obsługa dokumentów magazynowych (dokumenty P, R, MM oraz arkusze spisu z natury)
 • Zestawienia ilościowo-wartościowe: stanów magazynowych na dowolny dzień, rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres
 • Ścisła kontrola stanu należności i zobowiązań
 • Obsługa dowolnej ilości kas i rachunków bankowych
 • Możliwość rozliczania zaliczek, przedpłat, nadpłat, kompensowanie dowolnych dokumentów
 • Możliwość sporządzania poleceń przelewu, not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald
­