RCP to moduł umożliwiający automatyczną rejestrację wejść i wyjść pracowników oraz kontrolę czasu pracy.
 
Ewidencja zdarzeń dokonywana jest na wyznaczonym stanowisku komputerowym wyposażonym m.in.: w czytnik kodu kreskowego. Podstawą identyfikacji pracownika jest identyfikator zwierający kod pracownika wydrukowany w postaci kodu kreskowego. Rejestracją mogą być objęci wszyscy pracownicy wprowadzeni do systemu, bez konieczności rejestracji umów o pracę.
 
 
Rejestracja czasu pracy odbywa się na tzw. panelach. Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości paneli, które mogą posiadać osobną konfigurację obejmującą min.:
  • kontrolę czy dany pracownik w danym dniu jest uprawiony do wejścia
  • definicję dopuszczalnych czasów spóźnień z możliwością doliczenia dodatkowego czasu
  • wskazanie, które grupy pracownicze mogą rejestrować zdarzenia
  • wskazanie pracowników uprawionych do autoryzacji wejść/wyjść personelu.

 

­