Kadry i płace – to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za prowadzenie kadr i rachubę płac. Pozwala odciążyć pracowników tej komórki, dostarczając im mechanizmów automatyzujących czynności związane m.in.: z naliczaniem płac, wyliczaniem wynagrodzeń za czas choroby, księgowaniem list płac, sporządzaniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Umożliwia przygotowanie kompletnej sprawozdawczości wewnętrznej firmy w zakresie danych kadrowych i placowych, tworząc wszystkie potrzebne zestawienia, wydruki i raporty. Dzięki mechanizmowi pozwalającemu definiować własne składniki płacowe oraz ich formuły obliczeniowe, moduł ten jest uniwersalnym programem kadrowo-placowym przeznaczonym dla firm handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz instytucji budżetowych a nawet zakładów pracy chronionej.
 
Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Kadry i Płace HR
 • Możliwość samodzielnego definiowania własnych składników płacowych oraz ich formuł obliczeniowych
 • Ewidencjonowanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz naliczanie na ich podstawie wynagrodzenia
 • Automatyczny proces naliczania płac uwzględniający różne systemy wynagradzania: akord, płaca godzinowa, prowizja a także systemy mieszane
 • Możliwość podziału pracowników na grupy płacowe i tworzenie dla nich odrębnych list płac
 • Automatyczne wyliczanie stażu pracy
 • Automatyczne generowanie i drukowanie przelewów dla pracowników
 • Możliwość wyeksportowania przelewów do banku
 • Automatyczne księgowanie listy płac w Księdze handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów
 • Rejestracja i kontrola stanu urlopów
 • Mechanizm przypominający o wygasaniu daty ważności: badań lekarskich, szkoleń BHP, umów o pracę itp.
 • Kompletna sprawozdawczość wewnętrzna firmy w zakresie danych kadrowych i płacowych, wszystkie potrzebne zestawienia, wydruki i raporty: wydruk listy płac, kart wynagrodzeń, zaświadczenia o zarobkach, zatrudnieniu i średnich dochodach pracownika, karty pracy, umowa o pracę, świadectwo o pracy, lista pracowników itp.
 • Generator deklaracji: PIT2, PIT4, PIT11, PIT8A, PIT8B, PIT11/8B, PIT 12
 • Współpraca z programem „Płatnik”
­