Plany transakcji – moduł dedykowany firmom świadczącym stałe, comiesięczne usługi, np. związanie z monitoringiem obiektów czy wywozem nieczystości. Dzięki jego funkcjonalności cykliczne wystawianie serii dokumentów sprzedaży jest banalnie proste i sprowadza się do uruchomienia funkcji generującej i drukującej dokumenty na podstawie wcześniej opracowanego schematu. Korzyścią płynącą z zastosowania modułu jest oszczędność czasu potrzebnego na wykonanie rutynowych czynności związanych z wystawianiem i drukowaniem dokumentów.

Wybrane funkcjonalności rozwiązania – Plany transakcji
  • automatyczne generowanie i drukowanie serii dokumentów sprzedaży
  • możliwość tworzenia w systemie dowolnej ilości planów transakcji – schematów generowania dokumentów
  • automatyczna aktualizacja stanu rozrachunków z klientami po wygenerowaniu dokumentów
  • praktyczny komunikator przypominający wskazanym użytkownikom o dacie generowania i drukowania dokumentów
­