Księga handlowa – oferuje silne wsparcie informatyczne dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości. Z myślą o nich powstały rozwiązania umożliwiające łatwiejszą, szybszą i efektywniejszą pracę jednej z najważniejszych komórek firmy. Moduł oferuje im całą gamę funkcjonalności oraz automatów, które ułatwiają właściwe zaksięgowanie dokumentów, wykonanie wielu sprawozdań finansowych oraz dokonanie na czas obowiązujących rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Właścicielom firmy pozwalają dostarczyć wszelkich zestawień i raportów dotyczących sytuacji finansowej firmy.
 
Definiowalny plan kont oparty o trzypoziomową analitykę pozwola dopasować go do potrzeb każdej firmy. Moduł zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości.
 
Wybrane funkcjonalności rozwiązania – Księga handlowa
 • Plan kont z trzypoziomową analityką
 • Dowolna ilość dzienników
 • Nieograniczona ilość jednocześnie otwartych okresów
 • Możliwość rozpoczęcia roku obrachunkowego w dowolnym okresie
 • Możliwość dołączania na każdym poziomie analityki kartotek: kontrahentów, pracowników, urzędów, właścicieli, magazynów oddziałów, wyrobów, zleceń usługowych, produkcyjnych, centr kosztowych, grup artykułów, grup artykułów i kontrahentów
 • Obsługa kont pozabilansowych i centr kosztowych
 • Automatyczne przenoszenie dokumentów pochodzących z części handlowo-magazynowej oraz list płac z modułu „Kadry i Płace HR” i amortyzacji z modułu „Środki trwałe”
 • Całkowita automatyzacja procesów księgowań
 • Możliwość wstępnego automatycznego dekretowania dokumentów
 • Kontrola wskazanych do księgowania dokumentów pod względem rachunkowym i bilansowym
 • Automatyczne przeksięgowanie kosztów z rodzajowych na układ kalkulacyjny
 • Symulacyjne sporządzanie wszelkich zestawień, np. zestawienia obrotów i sald, obroty konta - na bazie zadekretowanych lecz nie zaksięgowanych dokumentów
 • Generator sprawozdań umożliwiający definiowanie dowolnych sprawozdań księgowych w tym m.in. : „Bilansu”, „Rachunku wyników”, „Rachunku przepływów pieniężnych - Cash Flow
 • Generator deklaracji PIT5 i CIT2
­