Środki trwałe – moduł dedykowany komórkom firmy, które zarządzają środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Dostarcza im dokładnej wiedzy na temat majątku przedsiębiorstwa ułatwiając planowanie i kontrolowanie kosztów w czasie. Pozwala na pełną rejestrację środków, naliczanie umorzeń i amortyzacji oraz szybkie uzyskanie informacji na temat ruchu środków i wielkości odpisów. Umożliwia przeprowadzenie aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sporządzanie symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego metodą grupową lub szczegółową.
 
 
Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Środki trwałe
  • Możliwość ewidencjonowania i umarzania środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
  • Amortyzacja środków trwałych metoda liniową lub degresywną, amortyzacja jednorazowa
  • Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo
  • Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych
  • Możliwość opracowania planu amortyzacji na aktualny rok obrachunkowy

Automatyczne księgowanie umorzeń w Księdze handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów

­