Produkcja - kompletacja – moduł dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym dostarczający im specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych. Udostępnia mechanizmy analityczne służące do sprawowania kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi a także do planowania dalszej produkcji. Przy jego pomocy firma z łatwością może dokonać prostej kompletacji, wyprodukować towary pod konkretne zamówienia jak również realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne.
 
Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Produkcja - kompletacja
  • automatyzacja wszelkich czynności związanych z rozchodem surowców na produkcję oraz z przychodem na magazyn wyrobów gotowych
  • automatyczne tworzenie dokumentów zapotrzebowania na surowce
  • mechanizmy pozwalające wyprodukować wyrób, dokonać jego demontażu i zwrotu surowców na magazyn
  • ewidencjonowanie odpadów powstałych w trakcie produkcji
  • możliwość wskazania w definicji wyrobu jako składnika – surowca wraz z listą ewentualnych zamienników oraz usługi
  • przypisanie wyrobom kilku technologii/receptur
  • całkowita realizacja zlecenia produkcyjnego albo pojedynczej pozycji lub dowolnej ilości wybranych pozycji
  • możliwość określenia indywidualnych parametrów poszczególnym pozycjom zlecenia produkcyjnego, takich jak: receptura, ilość, termin wykonania, data rozpoczęcia, data zakończenia zlecenia
  • wycena wyrobu obliczana w cenie ewidencyjnej, jak i wg ceny zakupu składników
  • różnorodne raporty i zestawienia umożliwiające sprawowanie kontroli nad prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi, a także planowanie produkcji
­