Obsługa akwizycji – moduł przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających sieć przedstawicieli handlowych oczekujących od systemu wsparcia w procesie zarządzania i motywowania pracowników pracujących w terenie. Na podstawie uzyskanych z systemu informacji związanych z efektywnością handlową akwizytorów, menadżerowie firmy będą łatwiej i szybciej podejmować działania mające na celu zwiększenie aktywności handlowców.
 
Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Obsługa akwizycji
  • automatyczne powiązanie dokumentów kontrahenta z obsługującym go akwizytorem
  • naliczanie prowizji na podstawie obrotów akwizytora lub zapłaconych dokumentów
  • możliwość przypisania kontrahentowi trasy oraz organizowanie dowozu towarów do klienta
  • automatyczne drukowanie dla kierowców listy faktur oraz zbiorczego zestawienia towarów.
­