Moduł pozwala na elektroniczne przesyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT i VAT. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie te czynności wykonywane są automatycznie bezpośrednio w programie humansoft Corax. Moduł daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO (Urzędowych Potwierdzeń Odbioru) oraz archiwizowania e-deklaracji. System szyfrowania danych gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności informacji.
 
Moduł „e-Deklaracje” umożliwia podpisywanie i wysyłanie:
 • dokumentów związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT):
  - deklaracja VAT-7
  - deklaracja VAT-7K
  - deklaracja VAT-7D
  - informacji podsumowującej VAT-UE
  - informacji podsumowującej VAT-UEK
 • deklaracji podatkowych:
  - deklaracja PIT-4R
  - deklaracja PIT-8AR
  - deklaracje PIT 8C
  - deklaracja PIT-11
  - deklaracja PIT-40
­