OrangeSquid – to zestaw przyjaznych narzędzi informatycznych służących Państwu do modelowania systemu humansoft Corax. Pozwalajądostosować program do potrzeb przedsiębiorstwa charakterystycznych dla jego branży i jego nietypowych wymagań. Dzięki nim Państwa firma będzie mogła modyfikować wydruki dokumentów i raportów do swoich wymagań oraz tworzyć zupełnie nowe schematy wydruków. Może również doposażyć kartoteki systemu (kartoteki kontrahentów, pracowników i artykułów) w dodatkowe pola, które przechowywać będą dowolne informacje istotne dla Państwa firmy, a następnie używać je na wydrukach i warunkach filtrowania danych.
 
Przedsiębiorstwom, którym zależy na możliwości szerokiego analizowania danych, OrangeSquid umożliwia tworzenie własnych warunki filtrowania danych i analizowanie ich pod wieloma płaszczyznami.
 
W zestawie OrangeSquid znajdują Państwo także narzędzia do projektowania graficznego i merytorycznego układu danych wyświetlanych na ekranie. Oznacza to, że każdy użytkownik systemu humansoft Corax może dostosować ten sam widok tabeli do własnych potrzeb usuwając lub dodając do tabeli nowe kolumny z danymi oraz zaprojektować jego układ graficzny. OrangeSquid oferuje Państwu również zaawansowane narzędzia – funkcje prywatne – umożliwiające rozszerzanie istniejącej już w systemie funkcjonalności o dodatkowe rozwiązania, które mogą powstać na Państwa życzenie.
­