Moduł do rejestracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczania umorzeń i amortyzacji. Umożliwia przeprowadzanie aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sporządzania symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego. Pozwala prowadzić niezależną amortyzację bilansową i podatkową.

Wybrane funkcjonalności modułu:
  • Ewidencjonowanie i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości materialnych i prawnych
  • Prowadzenie niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
  • Amortyzacja środków trwałych metodą liniową lub degresywną, amortyzacja jednorazowa
  • Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych
  • Możliwość opracowania planu amortyzacji na aktualny rok obrachunkowy
  • Tworzenie dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT, LC, związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych.
  • Drukowanie karty środka trwałego.
  • Automatyczne księgowanie umorzeń w Księdze Handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów
­