Moduł do prowadzenia pełnej księgowości. Ułatwia właściwe zaksięgowanie dokumentów pochodzących z Pakietu Podstawowego (m.in. dokumenty sprzedaży, zakupu, KP/KW, BP/BW) oraz modułów „Kadry i Płace HR” (listy płac) i „Środki Trwałe”(odpisy amortyzacyjne). Kontroluje wskazane do zaksięgowania dokumenty pod względem rachunkowym i bilansowym. Umożliwia generowanie wielu sprawozdań księgowych, w tym: „Bilans”, „Rachunek wyników”, Rachunek przepływów pieniężnych – „Cash Flow” oraz deklaracje PIT5 i CIT2. Jest zgodny z ustawą o rachunkowości.

Wybrane funkcjonalności modułu:

 • Możliwość utworzenia planu kont z trzypoziomową analityką
 • Możliwość podpięcia pod konto jako analityki kartoteki, np. kontrahenci, pracownicy, urzędy, właściciel, zlecenia usługowe, produkcyjne ect
 • Automatyczne lub półautomatyczne księgowanie dokumentów
 • Nieograniczona ilość jednocześnie otwartych dzienników
 • Zakładanie kont pozabilansowych
 • Automatyczne przeksięgowanie kosztów z rodzajowych na układ kalkulacyjny
 • Możliwość wstępnego automatycznego dekretowania dokumentów czyli symulacyjnego sporządzania wyników finansowych i innych raportów na bazie wstępnie zadekretowanych dokumentów
 • Zestawienie obrotów i sald – przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych
 • Generator sprawozdań umożliwiający definiowanie dowolnych sprawozdań księgowych takich jak: Bilans, Rachunek wyników, F01,
 • Generowanie deklaracji PIT5, PI5L, CIT2
 • Automatyczne przenoszenie i księgowanie dokumentów pochodzących z Pakietu Podstawowego (części handlowo-magazynowej) oraz modułów „Kadry i Płace HR” oraz „Środki Trwałe"
­