Moduł do prowadzenia małej księgowości. Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży, zakupu oraz innych pochodzących z Pakietu Podstawowego a także list płac z modułu „Kadry i Płace” oraz amortyzacji z modułu „Środki Trwałe”. Tworzy deklaracje PIT5 i PIT5L.

Wybrane funkcjonalności Książki Przychodów i Rozchodów :
  • Automatyczne przenoszenie i księgowanie dokumentów pochodzących z Pakietu Podstawowego (części handlowo-magazynowej) oraz modułów „Kadry i Płace HR” oraz „Środki Trwałe”
  • Możliwość definiowania własnych zestawień w oparciu o dane z księgi
  • Definiowanie dodatkowych kolumn w księdze w oparciu, o które można dokładniej śledzić koszty firmy
  • Generowanie deklaracji PIT 5 i PIT 5L
­