Moduł do prowadzenia szczegółowej ewidencji usług takich jak: naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, usługi budowlane, instalacyjne oraz rejestracji związanych z nimi kosztów. Pozwala kontrolować terminy realizacji zleceń usługowych oraz poszczególnych ich etapów. Umożliwia tworzenie bilansu zlecenia czyli rachunku kosztów i przychodów.

Wybrane funkcjonalności modułu:
  • Ewidencjonowanie zleceń usługowych oraz kojarzenie z nimi dokumentów rozchodu wewnętrznego materiałów, faktury sprzedaży oraz faktur obcych
  • Możliwość przypisania pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zlecenia
  • Automatyczne fakturowanie zlecenia wg wybranego sposobu fakturowania usług i użytych do naprawy materiałów
  • Tworzenie bilansu poszczególnych zleceń usługowych i serwisowych
  • Możliwość kontroli realizacji zleceń oraz uzyskiwania informacji na temat terminów realizacji poszczególnych zleceń usługowych i serwisowych
­