Moduł przeznaczony do wspomagania prostej produkcji oraz kompletacji wyrobów. Umożliwia wyprodukowanie wyrobu, dokonanie jego demontażu oraz zwrotu surowców na magazyn. Pozwala dokonać wyceny wyrobu w cenie ewidencyjnej lub wg ceny zakupu składników. Automatyzuje cały proces produkcji oraz pozwala kontrolować każdy jej etap.

Wybrane funkcjonalności modułu:
  • Automatyzacja czynności związanych z rozchodem surowców na produkcję oraz przychodem na magazyn wyrobów gotowych
  • Automatyczne generowanie zapotrzebowania na surowce
  • Mechanizmy umożliwiające wyprodukowanie wyrobu, dokonanie jego demontażu i zwrotu surowców do magazynu
  • Możliwość wskazania w definicji wyrobu jako składnika surowca wraz z listą ewentualnych zamienników oraz usługi
  • Przypisanie wyrobom kilku technologii (receptur)
  • Wycena wyrobu w cenie ewidencyjnej lub wg ceny zakupu składników
  • Różnorodne raporty dotyczące realizacji poszczególnych etapów produkcji oraz pozwalające planować produkcję
­