Moduł do prowadzenia kadr, naliczania wynagrodzeń oraz rozliczeń z Urzędami Skarbowymi. Umożliwia ewidencję umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło. Kontroluje stan urlopów. Pozwala samodzielnie definiować własne składniki płacowe oraz ich formuły obliczeniowe. Współpracuje z programem „Płatnik”.

Wybrane funkcjonalności modułu:

 

 • Możliwość samodzielnego definiowania składników płacowych oraz formuł obliczeniowych
 • Automatyczne naliczanie wynagrodzeń uwzględniające różne systemy wynagradzania (akord, płaca godzinowa, prowizja a także systemy mieszane)
 • Rejestracja i kontrola urlopów
 • Automatyczne wyliczanie stażu pracy
 • Mechanizm przypominający o wygasaniu daty ważności m.in. badań lekarskich, szkoleń BHP, umów o pracę
 • Niezbędne zestawienia, wydruki raporty w zakresie danych kadrowo-płacowych: wydruki list płac, karta wynagrodzeń, zaświadczeniach o zarobkach, zatrudnieniu i średnich dochodach pracownika, kart pracy, umowy o pracę, świadectwa pracy, lista pracowników itp
 • Historia zatrudnienia pracownika
 • Automatyczne tworzenie przelewów dla pracowników (obsługa bankowości elektronicznej)
 • Generator deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Współpraca z programem „Płatnik”
e-Deklaracje

Moduł Kadry i Płace wyposażony jest dodatkowo w e-Deklaracje, które pozwalają na elektroniczne przesyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT i VAT. Usprawniają pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie te czynności wykonywane są automatycznie bezpośrednio w programie humansoft MiniCorax. Dają możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO (Urzędowych Potwierdzeń Odbioru) oraz archiwizowania e-deklaracji. System szyfrowania danych gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności informacji.

e-Deklaracje umożliwiają podpisywanie i wysyłanie:
 • dokumentów związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT):
  - deklaracja VAT-7
  - deklaracja VAT-7K
  - deklaracja VAT-7D
  - informacji podsumowującej VAT-UE
  - informacji podsumowującej VAT-UEK
 • deklaracji podatkowych:
  - deklaracja PIT-4R
  - deklaracja PIT-8AR
  - deklaracja PIT - 8C
  - deklaracja PIT-11
  - deklaracja PIT-40
­