Główny moduł programu MiniCorax (SQL) zawiera funkcjonalność do obsługi sprzedaży, w tym szybkiej sprzedaży detalicznej, rejestracji zakupów, prowadzenia magazynów, rozrachunków z klientami i odbiorcami, rozliczeń z Urzędem Skarbowym (VAT7, VAT-7K) oraz prowadzenia kas i rachunków bankowych w PLN. W tej części programu znajdują się także gotowe do użycia analizy dotyczące sprzedaży/zakupów towarów, stanów magazynowych, obrotów z klientami oraz aplikacja CRM.

Wybrane funkcjonalności Modułu Podstawowego:

 
 • Obsługa faktur sprzedaży, paragonów, zaliczek, przedpłat, faktur zakupu, korekt faktur sprzedaży i zakupu, dokumentów kasowych (KW, KP) oraz dowodów bankowych (BP, BW)
 • Możliwość włączenia/wyłączenia pulpitu sprzedaży detalicznej umożliwiającej szybką obsługę klientów (możliwość pracy w oparciu o ekrany dotykowe)
 • Wyliczanie reszty dla klienta
 • Obsługa dowolnej ilości magazynów
 • Obsługa dokumentów magazynowych (WZ, PZ, P, R, MM, arkusze spisu z natury)
 • Obsługa zamówień z rezerwacją towaru
 • Obsługa opakowań kaucyjnych i zamienników
 • Możliwość podziału artykułów na typy: produkt, usługa, pozycja księgowa, oraz rodzaje: towar, wyrób, surowiec/materiał, odpad
 • Prowadzenie kartoteki kontrahentów z możliwością przypisania poziomu cen, rabatów, formy i terminu płatności, limitu kredytu, oraz innych informacji typu CRM
 • Ścisła kontrola rozrachunków z klientami, dostawcami, pracownikami, US, ZUS
 • Rozbudowany system ostrzeżeń np. o zadłużeniu klienta, sprzedaży poniżej ceny zakupu,
 • Prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych
 • Możliwość rozliczania zaliczek, przedpłat, nadpłat
 • Możliwość sporządzania przelewów, not odsetkowych, wezwań do zapłat, potwierdzeń sald
 • Generowanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7 i VAT7K
 • Analizy przy każdym towarze i kontrahencie
 • Zestawienia ilościowo-wartościowe stanów magazynowych na dowolny dzień, rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres
 • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych)
 • Mechanizmy umożliwiające przenoszenie dokumentów do Książki Przychodów i Rozchodów oraz Księgi Handlowej.
­